NV Galerijen J.M. De Jonckheere
Maalsesteenweg 328A
8310 Sint-Kruis
Tel. 050 35 57 53

info@dumpimart.be
Ondernemingsnr. 0436.696.275 

Privacy disclaimer

Privacy Disclaimer

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.Dumpimart.be bezoekt.

1. Beheer

De webshop www.dumpimart.be staat onder beheer van Dumpi Mart. De contactgegevens zijn te vinden op www.dumpimart.be/nl/Contact dumpimart.be is een handelsnaam van Dumpi Mart.

 

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.Dumpimart.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Dumpimart.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Dumpimart.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Dumpimart.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

 

3. Cookies

3a Dumpimart.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Dumpimart.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Dumpimart.be. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 

5. Disclaimer

Dumpimart.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Privacy Disclaimer voor eshop.dumpimart.be

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij eshop.dumpimart.be.

 

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Dumpimart.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Dumpimart.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

 

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Dumpimart.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: 
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Dumpimart.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Dumpimart.be kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Dumpimart.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

5. Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

Per brief: stuur je vraag per brief naar Galerijen J.M. De Jonckheere NV, Maalsesteenweg 328a, 8310 Sint-Kruis

Per e-mail: stuur je vraag naar info@dumpimart.be.

Via dit formulier. Dit is de snelste manier.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.