Maalsesteenweg 328A
8310 Sint-Kruis
Tel. 050 35 57 53
info@dumpimart.be
DUMPI MART E-SHOP
24/24, 7/7 winkelplezier!
Deel deze pagina:

Algemene voorwaarden

1. De verkoper en de koper

De verkoper
 

Dumpi Mart – Maalsesteenweg 328A – 8310 St.Kruis
Tel. : 050/35.57.53  -  email : info@dumpimart.be
Ingeschreven onder het handelsregister nummer : 68836 Brugge
Met BTW nummer : BE0436.696.275

De koper

Iedere natuurlijke –of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij de verkoper.

2. De voorwaarden

Bepaalde producten of diensten kunnen onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden. De specifieke voorwaarden gelden steeds boven de algemene voorwaarden, mits anders vermeld. Van de algemene –en/of specifieke voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits schriftelijk bewijs, ondertekend door beide partijen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven van kracht. Dumpi Mart kan te allen tijde de algemene –en/of specifieke voorwaarden wijzigen voor toekomstige bestellingen. Dit gezien onze afhankelijkheid van de leveranciers. Door het plaatsen van een bestelling via onze e-shop aanvaardt de koper de algemene –en de specifieke voorwaarden zoals ze vermeld staan op de website. Dumpi Mart kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst met de koper.

3. De overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een orderbevestiging heeft ontvangen van de verkoper. Deze wordt per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de koper. Bij onduidelijkheden omtrent de bestelling wordt eerst contact opgenomen met de koper. Na duidelijk akkoord volgt dan de verzending van de orderbevestiging, waarbij tussen beide partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. DUMPI MART en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van gewone, digitale of elektronische handtekening doet niet af aan de verbindende kracht en de aanvaarding van de overeenkomst.

DUMPI MART heeft steeds het recht, zonder opgave van redenen, een bestelling te weigeren. Er volgt geen orderbevestiging en er is dus geen overeenkomst tot stand gekomen. De koper wordt hiervan op de hoogte gesteld, en het betaalde bedrag wordt onmiddellijk teruggestort op zijn bankrekening.

4. De prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere eventuele taksen.

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de bestelling gecorrigeerd worden door de verkoper. Dergelijke correcties gebeuren steeds vóór het versturen van de orderbevestiging aan de koper. De klant wordt van de prijscorrectie telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Pas na aanvaarding van de correcte prijs door de koper wordt de orderbevestiging door de verkoper opgestuurd of doorgemaild, waarbij tussen beide partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Indien de koper de correcte prijs niet aanvaard, wordt zijn bestelling geannuleerd. Het betaalde bedrag wordt dan integraal door DUMPI MART teruggestort op de rekening van de koper, zonder enige vergoeding of boete. Er wordt dan door de verkoper geen orderbevestiging gestuurd, waardoor er ook geen overeenkomst tot stand is gekomen. De koper wordt van de annulatie van zijn bestelling en van de terug storting op zijn rekening, per e-mail, op de hoogte gebracht.

5. Geldigheid van de prijs

Speciale aanbiedingen, promoties en einde reeksen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn geldig zolang vermeld op de website. Na aanpassing zijn oude prijzen niet meer van toepassing.

6. De Voorraad

Alle voorraden vermeldt in de e-shop zijn steeds gelinkt aan de actuele voorraden in de winkel. Het is mogelijk dat tijdens uw e-shop bestelling hetzelfde artikel op dit moment verkocht wordt aan de kassa. Tevens kan er een overmacht ontstaan door diefstal, beschadiging, e.d. In dergelijke gevallen verkeert DUMPI MART in de onmogelijkheid om uw bestelling onmiddellijk te leveren. Onze klantendienstdienst zal dan contact opnemen met de koper teneinde een gepaste regeling te treffen.

7. Bijkomende kosten

Levering:

Er zijn goederen die gratis geleverd worden en er zijn goederen waarvoor leveringskosten dienen betaald te worden. Alles is afhankelijk van grootte, gewicht en/of volume. Dit wordt duidelijk weergegeven bij het “overzicht van uw bestelling”  van uw digitale winkelwagen. Voor meer informatie hierover, zie art. 10 van de algemene voorwaarden “wie doet de leveringen”.

Naar verdiepingen:

Goederen worden steeds afgezet op het gelijkvloers. De koper dient zelf de nodige mankracht en/of meubellift te voorzien om de goederen naar de desbetreffende verdieping te brengen. Indien u wenst dat DUMPI MART een meubellift voorziet, dan hebt u de mogelijkheid om bij het “overzicht van uw bestelling” van uw digitale winkelwagen, het keuzevakje meubellift aan te vinken. Het bedrag om een meubellift te voorzien verschijnt dan bij u totaalafrekening.

8. Wanneer en wat moet ik betalen

De goederen, de verzending –of leveringskosten en eventueel de kosten van een meubellift moeten betaald zijn vóór de verzending of levering,  tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. Dergelijke zeer uitzonderlijke afwijking wordt altijd per e-mail door DUMPI MART bevestigd aan de koper. Andere vormen van bevestiging, mondeling ter plaatse of telefonisch, zijn waardeloos tenzij ze later door DUMPI MART bevestigd werden per e-mail aan de koper.

9. Leveringstermijn

Alle bestellingen worden verwerkt afhankelijk van de beschikbare voorraden. Het is steeds de bedoeling van DUMPI MART om bestelde goederen zo spoedig mogelijk bij de koper af te kunnen leveren. In regel gebeuren de leveringen binnen de zes dagen nadat de koper van DUMPI MART een orderbevestiging heeft ontvangen. Indien de koper meer bestelt dan de aangegeven voorraad of bij geval van overmacht, zoals reeds verkocht in de winkel, beschadigingen, stukken te kort in de verpakking, diefstal enz…, dan kan DUMPI MART uiteraard geen/of niet alle goederen uit voorraad leveren. In dit geval zal DUMPI MART eerst zelf de goederen moeten bestellen bij haar leverancier. Dit betekent voor de koper dat zijn bestelde goederen later dan voorzien zullen geleverd worden. In dit geval brengt DUMPI MART de koper daarvan  zo spoedig mogelijk op de hoogte. Afhankelijk van de leveringstermijn van de leverancier zullen wij met de koper een tijdstip afspreken binnen de welke zij in de mogelijkheid zal verkeren om de door de koper bestelde goederen te leveren. De totale bestelling kan, indien niet alles in voorraad is, en met voorafgaandelijk akkoord van de klant, verdeeld worden in twee gesplitste leveringen: er wordt onmiddellijk geleverd wat in voorraad is, en bij de tweede levering volgt het saldo pakket van de goederen. Indien er vervoer- of verzendingskosten dienden betaald te worden, dan gebeurt de tweede levering op kosten van DUMPI MART. Indien de koper niet akkoord gaat met de voorgestelde leveringstermijn van de verkoper, dan wordt de bestelling gewoonweg geannuleerd of worden, met akkoord van de koper, enkel de goederen geleverd die onmiddellijk voorradig zijn. Indien de koper niet akkoord gaat met de voorgestelde leveringstermijn, dan wordt door DUMPI MART geen orderbevestiging terug gemaild en is er bijgevolg ook geen overeenkomst tussen beide partijen tot stand gekomen. Bij akkoord van de koper voor een gedeeltelijke levering en annulatie van de goederen die niet onmiddellijk kunnen geleverd worden, dan stuurt DUMPI MART een orderbevestiging voor de goederen die onmiddellijk geleverd kunnen worden, en is er daarvoor een verkoopovereenkomst tot stand gekomen. Het totaal bedrag of het resterend bedrag wordt dan, na melding ter bevestiging per e-mail, teruggestort op de rekening van de koper.

10. Wie doet de leveringen

Goederen kunnen op twee manieren geleverd worden. Daarbij wordt steeds voor de goedkoopste oplossing gezorgd voor de koper. Ofwel gebeuren de leveringen door bpost: hier is de levering gratis. Voorwaarde: pakketten wegen minder dan 30kg en hebben een max. afmeting van 150cm. Opgelet: 2 x de hoogte + 2 x de breedte mogen niet groter zijn dan 300cm. Voor pakketten die niet aan deze normen voldoen levert DUMPI MART of een externe transportfirma de goederen: hiervoor dienen leveringskosten betaald te worden afhankelijk van de afstand.  Alle verantwoordelijkheid voor het correct en op tijd afleveren van uw goederen ligt bij DUMPI MART. Alle goederen worden steeds compleet en in goede staat door DUMPI MART afgegeven aan de externe transportfirma.           

DUMPI MART neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die beschadigd aankomen, of te laat aankomen, of verloren zijn geraakt, of die maar gedeeltelijk afgeleverd worden. DUMPI MART zal in dergelijk geval wel een onderzoek instellen bij de desbetreffende vervoerfirma teneinde na te gaan wat fout is gelopen. Dergelijk onderzoek kan enkele dagen in beslag nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is zeer belangrijk dat u bij ontvangst controleert of alle goederen conform aan uw bestelling en in goede staat afgeleverd werden. Indien niet zo, dient u onmiddellijk contact op te nemen met DUMPI MART.

11. De levering zelf

De levering vindt plaats op het bij de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de producten geleverd zijn, gaat het risico over op de koper. Leveringen worden steeds op het gelijkvloers afgeleverd. Voor leveringen op verdiepingen moet een meubellift voorzien worden.                

DUMPI MART kan, tegen betaling, een meubellift voorzien tot op de 9de verdieping. Indien de koper zelf een meubellift wenst te voorzien, dan dient de koper de kosten hiervoor rechtstreeks te regelen met deze firma. Indien de, door de klant geregelde, meubellift niet aanwezig is op het tijdstip van de levering van de goederen, dan zal, gezien andere klanten ook nog moeten geleverd worden, de leveringsdienst niet kunnen wachten. Indien in dergelijk geval een tweede keer moet geleverd worden, dan zal de koper een tweede maal de leveringskosten dienen te betalen. De betaling hiervan dient te gebeuren vooraleer een volgende afspraak voor levering gemaakt kan worden en de tweede levering zal gebeuren.       

Eveneens indien de koper, of een door hem aangeduide persoon, niet aanwezig is op het tijdstip van de afgesproken levering – goederen kunnen dus niet afgeleverd worden – dan vallen de kosten voor een nieuwe levering integraal ten laste van de koper, uitgezonderd voor de leveringen van bpost waar bij afwezigheid van de geadresseerde deze een tweede aanbieding kan vragen, of zijn pakket binnen de twee weken kan gaan afhalen in een naburig postkantoor of postpunt.

12. Retourneren van de goederen

Om goederen te kunnen retourneren dient de koper te beschikken over een originele factuur of een geldend betaalbewijs. Het verzakingsrecht: de Wet van de Marktpraktijken bepaalt dat de online koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Enkel voor producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen volgens de specificaties van de consument of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben), ingevolge artikel 47, §4, 2° van de Wet op de Marktpraktijken, vallen buiten de toepassing van dit recht. Speciaal aangevraagde kleuren, grootte of samenstelling van aparte stukken komen niet in aanmerking voor teruggave. Kleurverschil met de afbeelding op de e-shop is eveneens geen reden tot teruggave. (zie art. 14 van de algemene voorwaarden). Om hygiënische redenen komen matrassen, bedlinnen, hoofdkussens, matrasbeschermers, matrashoezen, plaids, dekens en sierkussens niet in aanmerking voor teruggave. De aankoop is in deze gevallen definitief. In geval herroepingsrecht kan worden ingeroepen, dienen de goederen retour gezonden te worden. Het terugsturen van een bestelling is op kosten en op risico van de koper, behalve als het product niet conform geleverd werd aan de bestelling. DUMPI MART is pas terug verantwoordelijk voor de geretourneerde goederen na ondertekening “voor ontvangst” ervan. Schade, vastgesteld door DUMPI MART na ontvangst van de geretourneerde goederen,  die niet conform zijn aan de opgegeven gebreken op het door de koper ingevulde retourdocument, kan niet ten laste gelegd worden van DUMPI MART, gezien het transport van de goederen op risico van de koper gebeurde. Binnen de termijn van de garantieperiode, moet de koper de goederen terugsturen naar DUMPI MART. Het retourdocument dient u aan te vragen op aftersales@dumpimart.be. Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal DUMPI MART binnen de zeven (7) werkdagen zorg dragen voor de terugbetaling van de door de koper aan DUMPI MART betaalde som met aftrek van de eventuele waardevermindering van de geretourneerde goederen. Volgende zaken leiden tot waardevermindering van de geretourneerde goederen: beschadigde originele verpakking, andere verpakking, stickers op originele verpakking (uitgezonderd deze eigen aan de verzending van het product), het schrijven op originele verpakking, verscheurde en/of ontbrekende folie, viezigheid en/of krassen op het product, ontbrekende en/of kapotte piepschuim in verpakking, ontbrekende onderdelen van het product, reeds gemonteerde en al of niet terug gedemonteerde producten, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen of beschadigingen toegebracht  aan het product. Er is geen restitutie van geretourneerde goederen mogelijk indien deze dermate beschadigd zijn dat verdere verkoop niet meer mogelijk is. Na ontvangst van de geretourneerde goederen zal worden deze, door DUMPI MART, onmiddellijk onderworpen aan bovenstaande kwaliteitscontrole. De koper ontvangt daarna een e-mail met de vermelding van het bedrag dat in aanmerking komt voor terugbetaling, alsook een gedetailleerde beschrijving van de reden. Dit bedrag is onherroepelijk. Indien de koper hiermee niet akkoord gaat, dan is de enige mogelijkheid de goederen terug te retourneren naar de koper, en dit op zijn kosten en risico. Bij akkoord wordt de terugbetaling onmiddellijk uitgevoerd. Het terugbetalingsengagement van binnen de  zeven (7) werkdagen is dus afhankelijk van de respons van de koper. Er is ook geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruik werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de koper, voor eigen rekening en risico van de koper. De terugbetaling gebeurt, na bevestiging per e-mail, door overschrijving op het rekeningnummer van de koper.

Retourzendingen die niet conform zijn aan de algemene voorwaarden worden door      DUMPI MART geweigerd “voor ontvangst” en keren terug naar de koper.

13. Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door DUMPI MART geleverde goederen een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden,  dient de koper DUMPI MART hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het gefactureerde bedrag van de goederen aan de koper. De eventuele vergoeding kan lager zijn dan het gefactureerd bedrag indien de goederen onderhevig zijn aan een waardevermindering, zie art. 12 van de algemene voorwaarden. Transportkosten, meubelliftkosten en/of andere bijkomende gemaakte kosten, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het vooraf vermelde garantiestelsel.

14. Online informatie

DUMPI MART besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op de gegevens van haar leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals kleur, formaat, gewicht, en andere, kunnen bij de levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.

15. Overmacht

In geval van overmacht is DUMPI MART niet gehouden haar verplichtingen jegens andere partij na te komen. DUMPI MART is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

16. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen verband houdend met of voortvloeiend uit aanbiedingen van DUMPI MART, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.